ایمنی و بهداشت محیط زیست

بازیافت شرکت فولادگستر سپاهان

شرکت فولادگستر آتیه سپاهان به عنوان یکی از شرکت های پیشرو و دوستدار محیط زیست در راستای انجام رسالت خود با فرآوری قراضه و تولید شردر و بهره برداری سایت جداسازی غیرفولادی (ادی گارنت)، باعث کاهش استخراج مواد اولیه، جلوگیری از ورود ناخالصی ها به درون کوره های ذوب صنایع فولادی و حفظ محیط‌ زیست گردیده است.

یکی از اهداف کلی شرکت فولادگستر آتیه سپاهان بهبود مستمر وضعیت زیست محیطی شرکت می باشد.

در این راستا شرکت فولادگستر آتیه سپاهان اقدام به تهیه چرخه عمر محصول نموده است و مطابق با چرخه عمر محصول جنبه های زیست محیطی مرتبط با صنعت خود را شناسایی،ارزیابی و کنترل می نماید.

این شرکت با توجه به قوانین و الزامات محیط زیستی، فرصت ها، انتظارات ذینفعان و چالش های محیط زیستی اقدام به تهیه استراتژی، اهداف و برنامه عملیاتی برای دست یافتن به اهداف و استراتژی ها نموده است.

اهداف کلان زیست محیطی در شرکت فولادگستر آتیه سپاهان

 • کاهش مستمر آلاینده های زیست محیطی
 • کاهش مصرف منابع و مواد اولیه
 • حرکت به سمت تولید و صنعت سبز
 • بهبود عملکرد زیست محیطی
 • کاهش و پیشگیری از آلودگی های زیست محیطی و اجرای اقدامات دوستدار محیط زیست
 • توسعه و نگهداشت فضای سبز کارخانه
 • کاهش تولید پسماند و ضایعات و اجرای مدیریت پسماند و تفکیک پسماند در محل
 • ارتقا سطح آگاهی پرسنل در خصوص مسائل محیط زیستی
 • همکاری با دانشگاه در خصوص حمایت از پروژه ها و پایان نامه های دانشجویی در ارتباط با محیط زیست
 • همکاری با سازمان ها و حمایت از کنفرانس های محیط زیستی به عنوان بخشی از مسیولین های اجتماعی شرکت

الف) بخش هوا

 • کنترل آلودگی هوا با نصب و استقرار تجهیزات کنترل آلودگی هوا همچون اسکرابر و سیکلون

اجرای طرح خوداظهاری محیط زیست:

 • در این راستا قرارداد با یکی از شرکت های معتمد سازمان محیط زیست منعقد گردیده است و بصورت دوره های سه ماهه اندازه گیری های زیست محیطی انجام شده و نتایج مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

ب) بخش آب و پساب

 • در راستای صرفه جویی در مصرف منابع و به دلیل موقعیت جغرافیایی کارخانه، این مجموعه اقدام به راه اندازی سیستم تصفیه فاضلاب بهداشتی با روش MBBRنموده است و از پساب تصفیه شده به منظور آبیاری فضای سبز شرکت استفاده می گردد.

ج) استفاده از انرژی های تجدیدپذیر

 • نصب و راه اندازی آبگرمکن خورشیدی به منظور تامین آب گرم

د) بخش پسماند

 • نصب سطل زباله به تفکیک نوع پسماند و تفکیک پسماندهای بازیافتی به منظور جلوگیری از آلودگی محیط زیست و حفظ منابع

ه‍) فضای سبز

 • ایجاد، گسترش و نگهداری 3000 متر مربع فضای سبز از انواع گیاهان سازگار با اقلیم منطقه و آبیاری فضای سبز از طریق پساب های تصفیه شده به صورت آبیاری قطره ای