توضیحات

انواع شرد

شرد فله سنگین
شرد فله سبک
شرد فله مخلوط
شرد فله متوسط

    تعریف فرآوری: انواع متریال‌های ضایعاتی فولادی و آلیاژهای آهنی که غالباً دارای ابعاد یک متر و بیشتر می‌باشند تحت نام محصول فرآوری شناخته می‌شوند.

انواع فرآوری

فرآوری سنگین
فرآوری متوسط
فرآوری سبک

پرس فرآوری

پرس فرآوری سنگین
پرس فرآوری متوسط
پرس فرآوری سبک

پرس فرآوری: محصولات بخش فرآوری در سه سطح دانسیته بالا،متوسط، و پایین(سبک) در ابعاد پرس شده  را شامل می شود.