توضیحات

محصولات فولادی

انواع شرد

شرد فله سنگین
شرد فله سبک
شرد فله مخلوط
شرد فله متوسط

    تعریف  فرآوری: انواع متریالهای ضایعاتی فولادی و آلیاژهای آهنی که غالباً دارای ابعاد یک متر و بیشتر می باشند تحت نام  محصول فرآوری شناخته می شوند.

انواع فرآوری

فرآوری سنگین
فرآوری متوسط
فرآوری سبک

پرس فرآوری

پرس فرآوری سنگین
پرس فرآوری متوسط
پرس فرآوری سبک

پرس فرآوری: محصولات بخش فرآوری در سه سطح دانسیته بالا،متوسط، و پایین(سبک) در ابعاد پرس شده  را شامل می شود.