توضیحات

محصولات غیرفولادی

مس
برنج
بردهای الکترونیکی
کابل و وایر

تعریف فلزات رنگین: گروهی از فلزات که در طبقه بندی غیر فولادی قرار میگیرند اطلاق میشود. در واقع چنانچه فلزی حاوی آهن و مشتقات آن نباشد در این دسته بندی قرار میگیرد.

فلزاتی از قبیل مس، روی و برنج و برنز ، سرب، آلومینیوم، نیکل، قلع، و ترکیبی از آلیاژهای آنها ، برخی از مواردی هستند که در طبقه بندی فلزات رنگین قرار دارند.

MFRتعریف: محصولات کارخانه که عاری از هرگونه مواد فلزی هستند و شامل انواع مختلف پلیمرهای ضایعاتی (لاستیکها و پلاستیکها) میباشد در این بخش قرار میگیرند و تحت نام MFR طبقه بندی میشوند.

MFRتعریف ضایعاتی: ترکیبی از انواع محصولات ضایعاتی پلیمری (پلاستیکی و لاستیکی) می باشد.

فلزات رنگی و MFR

رانی
استیل
آلومنیوم خشک
آلومنیوم نرم
لوله پایپ
MFR
سرب خشک

مس: انواع گریدهای مس ضایعاتی و کابلی و… را شامل میشود.

برنج: انواع گریدهای برنج (زردبار و…) را شامل میشود.

زاماک: این محصول در بازار به سرب خشک معرف می باشد و شامل انواع خردشده محصولات ضایعاتی ساخته شده از آلیاژهای روی می باشد.