ترابری

حمل بار به شهرستان با استفاده از خودرو های مختلف مانند: وانت نیسان ، کامیون ، تریلی ، خاور  و … انجام می گیرد.

اصولا حمل بار به خارج از شهر مبدا بارگیری، بسیار سخت تر بوده و نیاز به مهارت بیشتری دارد. زیرا مثلا هنگام حمل بار از اصفهان به شهرستان احتمال آسیب به بار به دلیل زیاد بودن مسافت و مشکلات جاده ای بیشتر می شود.

بنابراین حمل بار به صورت صحیح، استفاده از پرسنل دوره دیده و حرفه ای جهت چیدن درست و صحیح بار در خودروی حمل بار به شهرستان که می تواند نیسان، خاور یا کامیون و تریلی باشد و همچنین استفاده از رانندگان با سابقه و مجرب که آشنایی لازم برای حمل بار جاده ای را داشته باشند از جمله مواردی است که ما جهت حمل بار به شهرستان و باربری های برون شهری اصفهان آنها را در نظر می گیریم.

حمل بار با تریلی به شهرستان نیاز به دقت خاصی در هنگام بار زدن و همچنین استفاده از رانندگان حرفه ای دارد که این مورد نیز حتما باید در نظر گرفته شود.
هدف ما آسودگی خاطر مشتریان از حمل صحیح و ایمن بار به شهرستان و تحویل به موقع بار در مقصد است تا به این ترتیب هم بار شما سالم تحویل داده شود و هم از اتلاف وقت شما جلوگیری گردد.
 • ثبت کارکرد اتومبیل های واحد در سیستم های قابل کنترل
 • رسیدگی به تصادفات و تخلفات رانندگی رانندگان تحت سرپرستی و آموزش، هدایت و راهنمایی آنان برای کاهش این قبیل موارد
 • پیگیری و نظارت بر کلیه امور مربوط به تعمیر و سرویس وسائط نقلیه و برآورد هزینه تعمیر آنها ضمن استعلام نظر مکانیک ترابری
 • نظارت و بررسی تقاضاهای خرید وسائط نقلیه و لوازم یدکی آنها و تسلیم تقاضاها به مراجع ذیربط جهت اتخاذ تصمیم
 • تنظیم و اجرای برنامه بازدید اتومبیل ها از نظر رفع نواقص و عیوب ظاهری، تصادفات احتمالی و غیره
 • تهیه گزارش های ادواری و موردی از وضعیت انواع اتومبیل ها و خودروهای مورد استفاده در کارخانه
 • کنترل حضور و غیاب و عملکرد کمی و کیفی رانندگان با اخذ و بررسی گزارش کاری آنان
 • تجزیه و تحلیل مالی صحیح و مستند در هنگام تصمیم گیری برای استفاده از خودروهای موجود و یا آژانس در تامین نیازهای ایاب و ذهاب
 • تهیه آمار بروز و دقیق در زمینه آمار استفاده کننذگان از سرویس های ایاب و ذهاب در ساعات و مسیرهای مختلف
 • ارائه گزارش میزان کارکرد (کیلومتر) خودروها و نحوه انجام وظایف و ماموریت ها توسط رانندگان و تنظیم شرح وقایع و حوادث احتمالی
 • درخواست لوازم و وسایل و سایر نیازمندیهای خودرویی با رعایت صرفه جویی
 • کنترل کلیه قسمت ها، تجهیزات، وسائل، لوازم و متعلقات خودروها در مواقع لزوم و حصول اطمینان از صحت عملکرد آنها
 • بررسی و اظهار نظر کارشناسی در خصوص قطعات مورد نیاز جهت تعمیر و سرویس وسائط نقلیه موتوری و برآورد نسبی هزینه های آن
 • بازدید، کنترل و عیب یابی و انجام تعمیرات وسایل نقلیه و ارائه گزارش های مربوط به مقام مافوق
 • راهنمایی و آموزش به رانندگان در خصوص مراقبت و استفاده بهینه از خودروهای در اختیار
 • نظارت بر امور ایاب و ذهاب کارکنان، تعمیر و نگهداری وسائط نقلیه، ارائه خدمات سرویس و نگهداری مطلوب از خودروهای مربوط
 • برنامه ریزی و تنظیم برنامه سرویس رفت ‌وآمد کارکنان و وسایل نقلیه مورد نیاز واحدها
 • برنامه ریزی تأمین سوخت مورد نیاز اتومبیل‌ها و نظارت بر نحوه و میزان مصرف آنها
 • بازدید از خودروهایی که نیاز به تعمیرات اساسی داشته و پیگیری و هماهنگی انجام تعمیرات
 • جمع آوری آمار و اطلاعات خودروهای مازاد و اسقاط واحدها و ادارات تابعه ستاد دفتر مرکزی و دریافت مجوزهای لازم برای فروش و یا واگذاری آنها
 • نظارت بر انجام امور مربوط به بیمه وسایط نقلیه
 • تنظیم برنامه کشیک رانندگان در ساعات غیراداری
 • ثبت و نگهداری سوابق (مربوط به سند ماشین، لوازم یدکی، لاستیکهای خریداری شده، تاریخ برگهای درخواست، قبض انبار و….)و آمار و کلیه مشخصات وسایط نقلیه
 • نظارت و رسیدگی به تصادفات وسایط نقلیه در صورت لزوم
 • تهیه گزارشهای لازم برای تعمیرات اتومبیلها
 • برنامه ریزی اجرای ماموریت های خودرویی(درون شهری و برون شهری) و حصول اطمینان از اعزام خودرو به ماموریت
 • نظارت بر عملکرد سرویس های طرف قرارداد همکاری با دفتر مرکزی
 • هماهنگی تامین و تخصیص سرویس های ایاب و ذهاب و تشریفات جهت میهمانان و افراد ویژه حسب دستور مقام مافوق
 • انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مقام مافوق