برای ارتباط با مدیران و کارشناسان شرکت فولادگستر آتیه سپاهان از طریق روشهای زیر اقدام نمایید:

آدرس دفتر مرکزی:

اصفهان- خیابان مشتاق دوم- ابتدای حمزه اصفهانی جنوبی – جنب مادی نیاصرم- بن بست گلشیرازی – طبقه دوم

کدپستی: 8158857551

تلفن: 32689000-031

آدرس کارخانه:

اصفهان – کیلومتر 55 جاده اصفهان – کوهپایه

کدپستی: 8139198451

تلفن: 95013659-31 – 98013620-31 نمابر: 95013659-31

ایمیل: info@fgasco.com

کارشناسان فولادگستر آتیه سپاهان

ارتباط با کارشناسان

کارشناسان فروش و مشتریان

جذب و استخدام

روابط عمومی

کارشناسان خرید و تامین کنندگان