جذب و استخدام 

شرکت فولادگستر آتیه سپاهان با تیکه بر دانش فنی و مهارت های عملی، از کارجویان ارجمند دعوت به همکاری می نماید.
روش های ارسال رزومه یا تکمیل فرم همکاری
1- تکمیل فرم پرسشنامه جذب سرمایه انسانی در سایت شرکت
2- ارسال رزومه به آدرس ایمیل HR@fgas.ir
3- مراجعه حضوری به آدرس : اصفهان – کیلومتر 55 جاده اصفهان، کوهپایه