House Building

بازیافت ضایعات چه مزایایی دارد؟

By |2024-06-13T14:57:57+03:30دسامبر 7th, 2015|Architecture, Buildings, Construction, News|

                مهم‌تر اینکه رها کردن ضایعات آهن و فلزات دیگر در چنین مکان‌هایی برای محیط‌زیست اطراف خطرناک بوده و با پوسیدن و از بین رفتن و آلوده کردن خاک، می‌توانند تهدید مهمی برای محیط‌ زیست باشند. این مسائل بر ضرورت زیست‌محیطی بازیافت‌ ضایعات می‌افزاید.

کارخانه‌های بازیافت ضایعات آهنی

By |2024-06-13T14:56:23+03:30دسامبر 7th, 2015|Architecture, Construction, Engineering|

طی گذشت قرن‌ها، ما از زمین برای رفع نیازهایمان استفاده کرده‌ایم. به بیان ساده‌تر، فراتر از ظرفیتش از آن بهره برداری کرده‌ایم از طرفی سوء استفاده بیش از حد از این سیاره منجر به افزایش گرمایش دمای زمین که به عنوان گرمایش جهانی شناخته می‌شود، شده است. بازیافت به معنای واقعی

Go to Top